سوالات بدنسازیدسته بندی: بانوانس لام من ۱۷ سالمه و قدم ۱۵۵ هست اگر از این آمپول استفاده کنم قدم رشد میکنه؟ و چقدر باید استفاده کنم؟
Aida پرسیده شد1 سال قبل
سوالات بدنسازیدسته بندی: بانوانس لام من ۱۷ سالمه و قدم ۱۵۵ هست اگر از این آمپول استفاده کنم قدم رشد میکنه؟ و چقدر باید استفاده کنم؟
Aida پرسیده شد1 سال قبل
سلام من ۱۷ سالمه و قدم ۱۵۵ هست 
اگر از این آمپول استفاده کنم قدم رشد میکنه؟ 
و چقدر باید استفاده کنم؟