برچسب TEST P-BULLET

۴۵

bulletlab

  • اصلی یا تقلبی
  • 29 ژوئن 20

معرفی برند تقلبی بولوت لب bulletlab.net چند وقتی میباشد برند تقلبی با نام بولوت لب یا بلوت لب وارد بازار استروئید ها و پپتید ها شده است . این برند در بسته بندی های ویالی 2 میل و 10 میل در بازار موجود میباشد که علاوه بر تقلبی بودن به شدت آلوده بوده و مسمومیت های زیادی را برای مصرف ...