تبلیغات

rhEPO

برچسب rhEPO

اریتروپوئیتین (EPO) چیست ؟
۴۵

اریتروپوئیتین (EPO) چیست ؟

  • مقالات بدنسازی
  • 20 جولای 19

اریتروپوئیتین (EPO)، خون سازی و ارتقا به یک سطح بالاتر در عملکرد ورزشی یکی‌ از داغ‌ ترین بحث‌هایی که توجه ورزشکاران و مربیان را به خود معطوف کرده است استفاده از اریتروپوئیتین نو ترکیب انسانی‌ (rhEPO) می‌باشد. اریتروپوئیتین (EPO) هورمونی است که به شکل طبیعی در بدن ساخته میشود و...