تبلیغات

برچسب musceltech

مکمل پروتئین فاز 8 ماسل تک
۴۵

مکمل پروتئین فاز ۸ ماسل تک | phase8

  • برسی تخصصی مکملهای بدنسازی
  • 3 فوریه 15

phase8 :پروتئین جدید شرکت ماسل تک ترکیبی از چند نوع پروتئین به همراه آنزیم های کمک کننده در هضم میباشد. این پروتئین ماسل تک با توانایی منحصر به فردخود،باعث رهش مداوم 8 ساعته آمینو اسید ها در جریان خون میشود . مزایای افزایش سطح پایدار پروتئین در بدن،این پروتئین را به مکملی بسیار...