برچسب glutes

۴۵

بزرگ کردن باسن

  • بدنسازی بانوان
  • 22 فوریه 15

بزرگ کردن باسن :یکی از دوستان در خصوص حرکتی برای بزرگ کردن عضلات باسن سئوال نمودند , تصمیم گرفتم  مقاله ای در این خصوص ارایه دهم ,امیدوارم مورد قبول واقع بشود .باتشکر از خوانندگان گرامی کوچک بودن باسن دو حالت دارد یا ژنیتکی و متاثر از استخوان بندی شما است که در این حالت کاری...