تبلیغات

برچسب کاهش خطرات هور مون های انسانی

روش صحیح مصرف استروئیدها قسمت چهارم
۴۵

روش صحیح مصرف استروئیدها قسمت چهارم

  • استروئیدها, مقالات بدنسازی
  • 12 مارس 15

روش صحیح مصرف استروئیدها قسمت چهارم :این قسمت: 12 اصل کلیدی جهت کاهش خطر در مصرف استروئید ها 1. از استروئیدهای زیر زمینی و تقلبی دوری کنید: این نوع استروئیدها معمولا دارای کیفیت پایینی بوده و علاوه بر ضرری که خود استروئید دارد میتواند بیشتر از پیش به شخص مصرف کننده ضرربزند....