تبلیغات

برچسب چربی‌‌های مزاحم

Fat-Loss-Mistakes
۴۵

رهایی از شر چربی‌‌های لجوج (بخش دوم)

  • رژیم غذایی و تغذیه, مقالات بدنسازی
  • 27 آگوست 15

تفاوت بین زنان و مردانوقتی‌ که بحث تفاوت‌های ظاهری بین زنان و مردان مطرح میشود تفاوت‌ها آشکار می‌باشد.مردان به طور متوسط ۱۰-۱۵% از لحاظ فیزیکی‌ بزرگتر، ۲۰% سنگینتر و ۳۰% قویتر از زنان هستند.تستوسترون یکی‌ از فعال‌ترین هورمون‌ها در بدن مردان می‌باشد.تستوسترون باعث...

10077.science-eatig
۴۵

رهایی از شر چربی‌‌های لجوج (بخش اول)

  • مقالات بدنسازی
  • 24 آگوست 15

هر فردی که روی این کره خاکی در حال زندگی‌ میباشد در بدن خود دارای تعداد بسیار زیادی از سلول‌های چربی‌ می‌باشد.در واقع اگر شما یک فرد بزرگسال سالم باشید به طور تقریبی دارای ۳۰ میلیارد سلول چربی‌ در بدن خود می‌باشید.هنگامی که به این رقم فکر می‌کنیم بسیار نجومی به نظر...