تبلیغات

برچسب پروتیین

protein-barbell-curls
۴۵

نحوه تاثیر گذاری و کیفیت پروتیین مصرفی روی فیزیک بدنی

  • مقالات بدنسازی
  • 6 آگوست 15

در دنیای بدن سازی مصرف نکردن پروتیین به میزان کافی‌ همانند یک جرم می‌باشد.یک سرقت بانک را تصور کنید که درون بانک هیچ پولی‌ نمی‌باشد.همه تلاش‌ها و سختی‌ها در جهت سرقت از این بانک کاملا بیهوده خواهد بود.در مورد بدن سازی نیز همین قضیه صدق می‌کند.در صورت مصرف نکردن پروتیین...