تبلیغات

پروبیوتیک

برچسب پروبیوتیک

1
۴۵

مکمل هایی که در کنار هم بهتر عمل میکنند

  • مکمل های بدنسازی, مقالات بدنسازی
  • 2 مارس 17

بسیاری از مکمل‌ها خود به تنهایی بسیار خوب عمل میکنند اما مصرف کردن ترکیبی‌ برخی‌ از آنها با برخی‌ دیگر حتی میتواند کارایی آنها را افزایش دهد! در حالی‌ که تحقیقات زیادی روی یک ماده خاص برای اثبات کارایی آنها صورت می‌گیرد اما بسیاری نیز هستند که ترکیب دو مکمل با هم را هم...