تبلیغات

برچسب نحوی چربی سوزی باتمرینات اینتروال

تمرینات اینتروال و چربی سوزی
۴۵

تمرینات اینتروال و چربی سوزی

  • بدنسازی بانوان, مقالات بدنسازی
  • 8 فوریه 15

تمرینات اینتروال  :این نوع تمرین عالی ترین روش تمرینی برای سوزاندن چربی با کمترین فعالیت قلبی است. HIIT تکنیک تمرینی بسیار موثری است که برای کاهش چربی بدن، افزایش سرعت، افزایش VO2MAX می باشد و بهتر از این موارد تنها ۲۰ دقیقه از وقت تمرین شما را نیاز دارد. چگونگی تاثیر HIIT وقتی شما...