تبلیغات

برچسب میزان پروتئین مورد نیاز

protein-eggs
۴۵

علم جذب پروتئین و مقدار پروتئین مورد نیاز در هر وعده

  • مقالات بدنسازی
  • 25 سپتامبر 17

علم جذب پروتئین هنگامی که پروتئین مصرف می‌کنید معده شما با استفاده از اسید‌ها و آنزیم‌هایش آنها را تجزیه کرده و به واحد‌های سازنده آنها یعنی‌ آمینو اسید‌ها تبدیل می‌کند.این مولکول‌ها سپس از طریق سلول‌های مخصوصی که در دیواره روده کوچک قرار دارند به درون جریان خون...