تبلیغات

برچسب مکمل تودکا

TUDCA چیست و چه کاربردی دارد؟
۴۵

TUDCA چیست و چه کاربردی دارد؟

  • مکملهای ضروری بدنسازی
  • 1 سپتامبر 18

TUDCA چیست و چه کاربردی دارد؟ تنها بدن سازان بسیار متعهد و جدی در مورد (TUDCA) شنیده اند. این افراد برای حفظ سلامت کبد خود در دوره‌های استرویید خوراکی از این مکمل استفاده میکنند. از آنجایی که بدن سازان این ماده را در پاکسازی ارگان‌های بدن در دوره‌های استروئید یا دوره پاکسازی مفید...