برچسب ممدوح السبیای

۴۵

بیوگرافی بیگ رمی

  • جهان, قهرمانان
  • 26 دسامبر 20

بیوگرافی ممدوح السبیای ( بیگ رامی ) : ممدوح السبیای ملقب به بیگ رمی یک بدن ساز حرفه‌ای (IFBB) از اسکندریه مصر می‌باشد. او با سرعت خیره کننده ای پله‌های ترقی‌ را پشت سر گذاشت به شکلی‌ که باعث حیرت بدن سازان حرفه‌ای دیگر شد به شکلی‌ که تنها با ۳ سال تمرین به یک حرفه‌ای تبدیل شد....