تبلیغات

برچسب قیمت افدرین

همه چیز در باره افدرین
۴۵

همه چیز در باره افدرین

  • مکملهای ضروری بدنسازی
  • 27 سپتامبر 14

افدرینافدرینافدریننام آیوپاک (R*,S*)-۲-(methylamino)-۱-phenylpropan-۱-olشمارهٔ CAS ۲۹۹-۴۲-۳فرمول شیمیایی C10H15NOجرم مولی (گرم بر مول) ۱۶۵٫۲۳نیمه عمر ۳ تا ۶ ساعتمتابولیسم کبدی [حداقل]دفع کلیوی ۲۲ تا ۹۹درصدزیست فراهمی ۸۵٪مکانیسم اثر اثر برونکودیلاتور...