تبلیغات

برچسب عوارض کمبود سطح استروژن

تاثیر کمبود استروژن در عملکرد زنان
۴۵

تاثیر کمبود استروژن در عملکرد زنان

  • بدنسازی بانوان
  • 6 ژوئن 20

از دیدگاه رایج، استروژن دقیقا یک هورمون آنابولیک نمیباشد، اما تحقیقات اخیر نشان میدهند که این هورمون در زنان میتواند تاثیر بسیار قابل توجهی‌ روی حجم عضلات، قدرت و ریکاوری داشته باشد.دقیقا به همین دلیل است که سطح نامناسب استروژن میتواند یکی‌ از دلایل اصلی‌ تجزیه عضلات و...