تبلیغات

عوارض استروئید سالها پس از مصرف در بدن نمایان می شود

برچسب عوارض استروئید سالها پس از مصرف در بدن نمایان می شود

استروئیدها و عوارض جانبی آنها قسمت هشتم,عوارض استروئید سالها پس از مصرف در بدن نمایان می شود,عوارض استروئید ها,عوارض استروئید,استروئید های خطر ناک]زمان مصرف استروئید
۴۵

استروئیدها و عوارض جانبی آنها قسمت هشتم

  • عوارض استروئیدها
  • 24 مارس 15

این قسمت:عوارض استروئید سالها پس از مصرف در بدن نمایان می شود عوارض استروئید سالها پس از مصرف در بدن نمایان می شود استروئیدهای آنابولیزان،مشتقات هورمونهای مردانه یا تستوسترون میباشد که در مقایسه با خود تستوسترون(هورمون مردساز)دارای اثرات آنابولیک بیشتر و اثرات...