تبلیغات

دی هیدرو تستوسترون

برچسب دی هیدرو تستوسترون

هیدرو تستوسترون
۴۵

دی هیدرو تستوسترون

  • استروئیدها
  • 31 مارس 20

دی هیدرو تستوسترون : بخش زیادی از زمان جلسات تمرینی من عمدتا صرف پاسخ به سوالات مردم در مورد پروهورمون‌ها و استروئید‌ها میشود. یکی‌ از بزرگ‌ ترین نگرانی‌های افراد در مورد استروژن و عوارض جانبی مرتبط با آن است. اما پس از این مساله سوالات مرتبط با دی هیدرو تستوسترون وجود...