تبلیغات

دوچرخه سواری

برچسب دوچرخه سواری

تمرینات قدرتی‌ مخصوص دوچرخه سواران
۴۵

تمرینات قدرتی‌ مخصوص دوچرخه سواران

  • مقالات بدنسازی
  • 1 سپتامبر 19

آیا به دنبال بهبود مهارت خود در دوچرخه سواری هستید؟ گام اول ساده است. باید زمان کافی‌ را روی دوچرخه سپری کنید. راهی‌ جز این وجود ندارد. دوچرخه سواران باید سیستم هوازی و غیر هوازی خود را از طریق یک برنامه استقامتی دقیق بهبود دهند. در اینجا نمیخواهم در مورد قانون (SAID) صحبت کنم که...