تبلیغات

دوری از تمرینات بدنسازی

برچسب دوری از تمرینات بدنسازی

how-long-does-it-take-to-lose-muscle-if-you-stop-working-out
۴۵

هنگام دوری موقت از تمرینات با چه سرعتی عضله‌ از دست میدهیم؟

  • مقالات بدنسازی
  • 6 نوامبر 17

هنگام دوری موقت از تمرینات با چه سرعتی عضله‌ از دست میدهیم؟ هنگامی که وارد حوزه فیتنس و بدن سازی میشوید تمام چیزی که می‌خوانید و تمام چیزی که از دیگران می‌شنوید عمدتا این است که اگر می‌خواهید موفق باشید استمرار در تمرینات همه چیز می‌باشد.هرچه بیشتر برای تمرینات خود وقت...