تبلیغات

دفع سموم بدن

برچسب دفع سموم بدن

81BZ0e7kw8L._SL1500_
۴۵

مزایای تری پپتاید گلوتاتیون

  • مقالات بدنسازی
  • 23 می 18

مزایای تری پپتاید گلوتاتیون ال گلوتاتیون آمینو اسیدی می‌باشد که به طور طبیعی در بدن ساخته میشود. به شکل دقیق تر این آمینو اسید متشکل از سیستین، گلیسین و گلوتامین می‌باشد. گلوتاتیون به عبارتی یک تری پپتاید می‌باشد که در سلول‌های بدن ما یافت میشود و از طریق تنظیم استرس و...