تبلیغات

تکنیک تکرار‌های منفی‌

برچسب تکنیک تکرار‌های منفی‌

deload-weeks-feature
۴۵

۷ نکته برتر برای افزایش میزان وزنه‌های تمرینی

  • مقالات بدنسازی
  • 2 ژوئن 17

هنگامی که وارد باشگاه میشوید احتمال اینکه تنها روی یک چیز تمرکز کرده باشید زیاد است و آن هم افزودن وزنه‌های بیشتر به هالتر می‌باشد.در واقع اگر خواهان افزایش قدرت و عضله‌ سازی بیشتر هستید این موضوع امری معمول می‌باشد.شما همیشه میتوانید به تعداد ‌ست‌ها و تکرار‌ها اضافه...