تبلیغات

تکنیک تقلب و شیوه زدن آن

برچسب تکنیک تقلب و شیوه زدن آن

تکنیک تقلب در بدنسازی
۴۵

تکنیک تقلب در بدنسازی

  • برنامه تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 29 اکتبر 14

تکنیک تقلب در بدنسازی فرم صحیح حرکت به انضمام دامنه کامل حرکتی یعنی همه چیز . این روش به شما می آموزد که عضله را احساس کرده وهمچنین چطور بر روی بخشی از عضله که تحت استرس قرار گرفته تمرکز نماید . ضمن اینکه اولین راه جلوگیری از آسیب دیدگی نیز محسوب می شود . رسیدن به خستگی نهایی...