تبلیغات

تمرین بدنسازی

برچسب تمرین بدنسازی

محمدرضا امیدی
۴۵

نحوه طراحی مطلوب روز‌های تمرینی

  • مقالات بدنسازی
  • 6 نوامبر 19

یک جدول زمانی‌ ایده آل برای انجام جلسات تمرینی چیزی است که همه ما به دنبال آن هستیم. اگر بتوانید چنین چیزی را طراحی کنید پس در واقع یکی‌ از بنیادی‌ترین رکن‌های پازل عضله سازی را تکمیل کرده‌اید. در مبحث انجام تمرینات برای افزایش سایز سه متغیر کلیدی وجود دارد که عبارتند از...