تبلیغات

تغذیه و چربی‌ سوزی

برچسب تغذیه و چربی‌ سوزی

Fat-Loss-Mistakes
۴۵

رهایی از شر چربی‌‌های لجوج (بخش دوم)

  • تغذیه, مقالات بدنسازی
  • 27 آگوست 15

تفاوت بین زنان و مردان وقتی‌ که بحث تفاوت‌های ظاهری بین زنان و مردان مطرح میشود تفاوت‌ها آشکار می‌باشد.مردان به طور متوسط ۱۰-۱۵% از لحاظ فیزیکی‌ بزرگتر، ۲۰% سنگینتر و ۳۰% قویتر از زنان هستند.تستوسترون یکی‌ از فعال‌ترین هورمون‌ها در بدن مردان می‌باشد.تستوسترون باعث...