تبلیغات

برچسب تحریک سیستم عصبی مرکزی

تکنیک دراپ ستی که شما را قوی تر می‌کند
۴۵

تکنیک دراپ ستی که شما را قوی تر می‌کند

  • سیستم های تمرینی
  • 25 ژانویه 19

بدنسازان باهوش به سختی کار میکنند تا بتوانند در حرکات اصلی‌ خود پیشرفت داشته باشند، از نحوه گرم کردن آنها گرفته تا افزایش میزان وزنه‌ها در حرکات، همگی‌ از روی تفکر بوده و هیچ کدام تصادفی انجام نمیشوند. هنگامی که آنها زیر هالتر میروند، عضلات و سیستم عصبی آنها هم از لحاظ...