تبلیغات

برچسب تاثیر ژنتیک در بدنسازی

ژنتیک
۴۵

نقش ژنتیک در عضله سازی و چربی‌ سوزی

  • مقالات بدنسازی
  • 3 می 20

سایت بدنسازی مکملها : ژنتیک  - آیا علیرغم شروع تمرینات و جدی گرفتن آن، آنچنان که انتظار دارید شاهد پیشرفت نیستید؟ در این حالت ممکن است که توجه کافی‌ به رعایت فرم صحیح حرکات را به خرج دهید، همه چیز را به درستی‌ انجام دهید و رژیم تان نیز خوب باشد. پس مشکل از کجاست؟ آیا این عدم...