برچسب بهترین زمان مصرف کراتین

۴۵

چه زمانی‌ باید از کراتین مصرف کنیم

  • مقالات بدنسازی, مکمل های بدنسازی
  • 4 سپتامبر 15

آیا باید کراتین را قبل یا بعد از تمرین مصرف کنیم؟ این سوال به نظر آسان میاید اما همانند بسیاری دیگر از مسائل آنچنان هم پاسخ دادن به آن آسان نیست.جواب درست این است که اکثرا قبل از تمرین کراتین را مصرف میکنند.اگرچه نوع کراتین مصرفی (پودر، مایع و دیگر اشکال) نیز روی این جواب تاثیر...