برچسب بهترین راه ریکاوری

۴۵

۷ راه برای انجام بهترین ریکاوری

  • ریکاوری, مقالات بدنسازی
  • 19 آگوست 15

نحوه تمرینات شما در باشگاه و نوع تغذیه و سوخت رسانی به بدن از عوامل بسیار مهم در دنیای بدن سازی میباشند.اما بسیاری از افراد تنها گمان میکنند که با رعایت همین موارد وظیفه آنها به پایان رسیده است و عضله‌ سازی برای آنها به سادگی‌ رخ خواهد داد.اما این وسط یک مساله بسیار مهم...