برچسب بهترین حرکات عضله‌ سازی

۴۵

برنامه تمرینی کارامد (MAUL) برای افزایش حداکثری قدرت و عضله‌ سازی

  • برنامه تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 4 ژوئن 16

برنامه تمرینی (MAUL) بر پایه اصول کارامد و ثابت شده افزایش قدرت و عضله‌ سازی می‌باشد.این برنامه ۵ روزه از لحاظ استراتژیکی طوری طراحی شده است که میتواند از دو روش مکانیکی مهم باعث افزایش حجم عضلات شما شود.این دو روش عبارتند از فشار مکانیکی و آسیب زدن به عضلات.   فشار...