برچسب بهترین تنفس در ورزش و بدنسازی

۴۵

تنفس در ورزش و بدنسازی

  • برنامه تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 15 فوریه 15

توجه داشته باشید که هنگام تمرینات ورزشی، تنفس خود را ریتمیک و از روی نظم کنترل کنید. همچنین دقت کنید که تا حد امکان آرامش را حفظ کنید و از تند نفس کشیدن جلوگیری کنید. سعی نکنید تا با دهان نفس بکشید. البته برای خارج کردن سریع تر هوا می توانید از دهان استفاده کنید، اما برای کشیدن...