برچسب بزرگ کردن باسان

۴۵

باسن زیبا داشته باشید

  • بدنسازی بانوان
  • 9 مارس 15

هر خانومى خواهان باسن زیبا , بزرگ و سفت ميباشد. در اين مقاله جولى مايكلسون به شما ميگويد كه چطور باسنى كامل بسازيد. روزى يكى از مربيانم به من گفت كه من داراى استعداد خوبى در قسمت پايین تنه ميباشم.خوش شانس بودم كه به طور طبيعى پاهاى بلند و عضلاتى خالص داشتم. با اين حال باسنم...