تبلیغات

برنامه تمرینی مبتدی

برچسب برنامه تمرینی مبتدی

متامورفیسم بدن برنامه ۱۲ هفته ای عضله سازی و دگرگونی بدن
۴۵

متامورفیسم بدن : برنامه ۱۲ هفته ای عضله سازی و دگرگونی بدن

  • برنامه تمرینی
  • 15 ژانویه 19

اکنون آن زمان از سال است که جمعیت باشگاه‌ها رو به افزایش می‌باشد و تصمیم‌های جدیدی گرفته میشود. بسیاری از این افراد اهداف جدیدی را برای خود ترسیم میکنند و رسیدن به تناسب اندام یکی‌ از محبوب‌ ترین تصمیماتی است که در این بین گرفته میشود. شاید شما فردی باشید که نسبت به دنیای...

machine-only-thumb
۴۵

برنامه تمرینی ۳ روزه تنها با دستگاه ها

  • برنامه تمرینی
  • 10 می 17

اکثر باشگاه‌های بدن سازی محبوب امروزه پر از دستگاه‌های بدن سازی به منظور تامین رضایت افراد مبتدی هستند.به همین دلیل آنها این ذهنیت قدیمی‌ را اتخاذ کرده‌اند که مبتدیان بهتر است که تمرینات خود را با دستگاه‌ها شروع کنند و به آن پایبند بمانند.در این مورد می‌توان روز‌ها بحث...