تبلیغات

بررسی مکمل افتر بیلد

برچسب بررسی مکمل افتر بیلد

بررسی مکمل پس از تمرین After Build از کمپانی MuscleTech
۴۵

بررسی مکمل پس از تمرین After Build از کمپانی MuscleTech

  • مکمل های بدنسازی
  • 27 دسامبر 18

شرکت تولید کننده، مکمل (MuscleTech After Build) را به عنوان یک مکمل پس از تمرین با دوز‌های علمی‌ در سایت رسمی‌ خود معرفی‌ کرده است. در فرمول ساخت این مکمل اینگونه ذکر شده است : ترکیب مواد اولیه بسیار خوب : آمینو اسید‌های شاخه دار، کراتین، بیتین و الکترولیت‌های کلیدی ۴ گرم لوسین در...