تبلیغات

برچسب ایا مصرف گلوتامین عوارض جانبی دارد

گلوتامین برای بدنسازی
۴۵

گلوتامین

  • مکملهای ضروری بدنسازی
  • ۲۵ دی ۹۷

گلوتامین چیست؟ فراوانترین آمینو اسید در عضلات گلوتامین است.گلوتامین باعث افزایش حجم سلول عضلانی ،افزایش ترشح هورمون رشد، افزایش توان سیستم ایمنی بدن ،کاهش آمونیاک از بدن و … میشود. چندین دهه دانشمندان مجذوب کارکرد های مهم و کاربرد های متعدد بسیاری از مکمل های آمیتو اسیدی...