برچسب اکساندرلون دارویاب

۴۵

عوارض جانبی اکساندرلون

  • عوارض استروئیدها
  • 13 آوریل 19

عوارض جانبی آناوار استروژنیک آناوار دارای عوارض جانبی استروژنی نمیباشد. دلیل این امر عمدتا به واسطه ناتوانی این استروئید در تولید ترکیبات آروماتیک می‌باشد که مرتبط با تشکیل آب در بدن است. در نتیجه با مصرف آناوار بسیار بعید است که عارضه ای همانند بزرگی‌ سینه‌ها در مردان رخ...