برچسب انگیزه‌های درست

۴۵

۵ دلیل بد برای رسیدن به تناسب اندام که فکر می‌کنید خوب هستند

  • مقالات بدنسازی
  • 30 سپتامبر 19

انگیزه چیزی است که باعث میشود ما کاری را انجام دهیم. بدون انگیزه، ما در شروع پروژه‌های مهم شکست می‌خوریم، خیلی‌ زود تسلیم می شویم و کارهایی که به آسانی باید انجام شوند را به تعویق می اندازیم. اینطور به ما گفته شده است که کمبود انگیزه دلیلی‌ است که باعث میشود هر ساله ما...