برچسب افزايش حجم بدون چربي

۴۵

افزایش حجم بدون چربی

  • مقالات بدنسازی
  • 18 ژانویه 15

کليد افزايش حجم بدون چربي وقتي ورزشکاري مدعي است که در رشته بادي‌کلاسيک يا فيتنس فعاليت مي‌کند، يکي از انتظاراتي که در شنونده به‌وجود مي‌آيد اين است که همواره بدني عضلاني و کم چربي را از او شاهد باشد. اما چطور مي‌توان بر سايز عضلات افزود و همزمان از افزايش ذخاير چربي...