برچسب ارتباط ذهنی عضلانی

۴۵

آسان ترین و سریع ترین راه افزایش قدرت

  • مقالات بدنسازی
  • 19 ژانویه 18

آسان ترین و سریع ترین راه افزایش قدرت تصور کنید که در باشگاه هستید. بدن خود را گرم کرده اید و احساس بسیار خوبی دارید. و وزنه های سنگین تر از قبل را در هالتر قرار داده اید. دستگاه پخش موزیک خود را روشن کرده اید و انرژی زیادی دارید. اما آیا میتوانید این وزنه را بزنید؟ آیا...