علی پرسیده شد2 سال قبل
علی پرسیده شد2 سال قبل
سلام خسته نباشید تو دوره رژیم های کات که حتی میوه هم قطع میشه چجوری میشه از کاتابولیسم عضله جلوگیری کرد
1 پاسخ‌ها
محمدرضا امیدی عضو سایت پاسخ داده شد2 سال قبل
در رژیم های کات و مسابقه ای که دریافت کربوهیدرات و قند خیلی محدود میشه باید از یک سری استراتژی های خاص ماننده بالابردن میزان دریافت پروتئین استفاده از وعده های تقلب مهار کردن هورمون هایی که باعث کاتابولیسم بدن میشن جلوگیری کر از ریزش و تخریب بافت عضله

1 پاسخ‌ها
محمدرضا امیدی عضو سایت پاسخ داده شد2 سال قبل

در رژیم های کات و مسابقه ای که دریافت کربوهیدرات و قند خیلی محدود میشه باید از یک سری استراتژی های خاص ماننده بالابردن میزان دریافت پروتئین استفاده از وعده های تقلب مهار کردن هورمون هایی که باعث کاتابولیسم بدن میشن جلوگیری کر از ریزش و تخریب بافت عضله