سوالات بدنسازیاستفاده از سوما تروپین فایزر
meysam پرسیده شد2 سال قبل
سوالات بدنسازیاستفاده از سوما تروپین فایزر
meysam پرسیده شد2 سال قبل
سلام خسته نباشید
بهترین روش برای استفاده از سوما تروپین فایزر چیه؟
1 پاسخ‌ها
محمدرضا امیدی عضو سایت پاسخ داده شد2 سال قبل
سوماتروپین شرکت فایز در بسته بندی های متفاوتی عرضه میشود  در دو نوع خود کاری و کارپل. که نوع خودکاری راحت تر و دردسر های نوع کارپلی را ندارد
بهترین زمان مصرف سوماتروپین قبل خواب یا اول صبح میباشد,اما باتوجه به اهداف و شرایط مختلف بدنی میتوان آنرا حتی قبل یا بعد تمرین نیز استفاده کرد

1 پاسخ‌ها
محمدرضا امیدی عضو سایت پاسخ داده شد2 سال قبل

سوماتروپین شرکت فایز در بسته بندی های متفاوتی عرضه میشود  در دو نوع خود کاری و کارپل. که نوع خودکاری راحت تر و دردسر های نوع کارپلی را ندارد
بهترین زمان مصرف سوماتروپین قبل خواب یا اول صبح میباشد,اما باتوجه به اهداف و شرایط مختلف بدنی میتوان آنرا حتی قبل یا بعد تمرین نیز استفاده کرد